آمار بازدیدکنندگان

امروز196
دیروز188
این هفته396
این ماه396
مجموع535578

آی پی شما: 23.22.136.56

موسسه قرآنی مردمی خادم الشریعه کلام وحی که نامش برگرفته ازنام شهیدمهدی خادم الشریعه که اصالتی مشهدی داردکه در سایه امام زمان و حضرت معصومه (س) درتاریخ 2/1392تاسیس شد. مکان کوچکی درمیدان سعیدی تهیه شدوباتعداداندکی ازعلاقمندان به قرآن آغازبه کارنمود و با تعدادی محدود از خیرین قرآن دوست کلاسها برای قشرضعیف برگزارشد.باتوفیق خداوند متعال توانستیم پله ها ی ترقی راطی کرده وموسسه راگسترش دادیم ومکان دیگری درباجک برپاکردیم وکلاسها متعددی برگزارنمودیم ودوباره به یاری خداوند بنا برنیازعلاقه مندان به قرآن مکان قرآنی دیگردرنیروگاه برپانمودیم تانفرات بیشتری راباکمترین هزینه به سمت قرآن سوق داده وبعدازدرخواست چند روستامبنی بربرپایی کلاس برآن شدیم که آموزش روستاها راشروع نماییم ونیزجلسات خانگی خانمها راکه مربی های مناسبی نداشتندرابا مربیان متخصص مجهزنمودیم که تعدادآموزش گیرنده ازسال1392تاسال1393 از100نفربه 500نفرارتقا یافته است.

هدف اصلی این موسسه :نشر وترویج قرآن و فرهنگ آن در میان قشر نیازمند وبی بضاعت جامعه است