آمار بازدیدکنندگان

امروز52
دیروز75
این هفته294
این ماه1513
مجموع537769

آی پی شما: 54.156.51.193

موسسه قرآنی مردمی خادم الشریعه کلام وحی که نامش برگرفته ازنام شهیدمهدی خادم الشریعه که اصالتی مشهدی داردکه در سایه امام زمان و حضرت معصومه (س) درتاریخ 2/1392تاسیس شد. مکان کوچکی درمیدان سعیدی تهیه شدوباتعداداندکی ازعلاقمندان به قرآن آغازبه کارنمود و با تعدادی محدود از خیرین قرآن دوست کلاسها برای قشرضعیف برگزارشد.باتوفیق خداوند متعال توانستیم پله ها ی ترقی راطی کرده وموسسه راگسترش دادیم ومکان دیگری درباجک برپاکردیم وکلاسها متعددی برگزارنمودیم ودوباره به یاری خداوند بنا برنیازعلاقه مندان به قرآن مکان قرآنی دیگردرنیروگاه برپانمودیم تانفرات بیشتری راباکمترین هزینه به سمت قرآن سوق داده وبعدازدرخواست چند روستامبنی بربرپایی کلاس برآن شدیم که آموزش روستاها راشروع نماییم ونیزجلسات خانگی خانمها راکه مربی های مناسبی نداشتندرابا مربیان متخصص مجهزنمودیم که تعدادآموزش گیرنده ازسال1392تاسال1393 از100نفربه 500نفرارتقا یافته است.

هدف اصلی این موسسه :نشر وترویج قرآن و فرهنگ آن در میان قشر نیازمند وبی بضاعت جامعه است